top of page
 • Writer's pictureArill André Aam

Hvordan populere 'Til Mottaker'-feltet med kontakter fra valgte rader i en model-driven app?

User Story: Som bruker av en skreddersydd model-driven app, ønsker jeg å sende e-post til valgte rader i en listevisning (custom tabell med lookup-kolonne til Kontakt).


Demo av sluttresultatet


Denne helgen kranglet jeg i flere timer med det som virket å være en enkel PowerFx-operasjon før jeg til slutt kapitulerte og brukte JavaScript for å finne en god workaround. Derfor deler jeg nå noen av disse funnene, ettersom det å opprette et e-postutkast med prepopulerte kontakter fra valgte rader i 'Til Mottaker'-listen er et ganske vanlig use case for model-driven apper.


Dette var utgangspunktet for slosskampen:

Enkel navigering med Patch for å forhåndsfylle mottakerlisten med valgte rader sine kontakter og emnet "Hello world". Uansett hvor mye jeg prøvde å justere PowerFx, resulterte det alltid i et tomt 'Til Mottaker'-felt ved navigering. Så, hvorfor fungerer det ikke?


Litt bakgrunnsstoff

'Til Mottaker'-feltene er noe som kalles 'polymorphic lookup'-felter hvor man kan velge data fra flere ulike tabeller, inkludert Kontakter, Forretningsforbindelser eller Brukere. For de av oss som har jobbet litt med Power Automate-flows og standard activity-tabeller, vet vi at vi ofte må spesifisere hvilken tabell vi populerer data fra ved å bruke 'Activity Party Attribute'-feltene. Et eksempel nedenfor:

Imidlertid kan vi for eksempel angi "Regarding"-feltet på en vanlig Patch-operasjon, ettersom metadataen er inkludert. Dermed "forstår" Dataverse hvilken tabell dataen eller raden kommer fra (f.eks. Kontakter-tabellen eller Forretningsforbindelse-tabellen, avhengig av hvilken rad vi patcher).


Men etter å ha prøvd å bruke de samme prinsippene som for Power Automate for å fylle ut feltene ved hjelp av PowerFx, ga jeg til slutt opp. I stedet begynte jeg å jobbe med JavaScript etter å ha funnet et relatert innlegg på Stack Overflow (lenke nederst i artikkelen).


Uansett, her er en workaround for forskjellige scenarier for å forhåndsutfylle et e-postutkast ved navigering.


Scenario 1: Populere en enkelt valgt kontakt fra en listevisning (basert på Kontakter-tabellen)


function openEmail(FirstSelectedItemId) {
  console.log("FirstSelectedItemId:", FirstSelectedItemId); // Log the value of FirstSelectedItemId to the console

  // Use Xrm.WebApi.retrieveRecord to get the "fullname" field value from the selected record
  Xrm.WebApi.retrieveRecord("contact", FirstSelectedItemId, "?$select=fullname")
    .then(
      function success(result) {
        // Retrieve the "fullname" field value from the result
        let contactFullName = result["fullname"];

        // Create activity parameters
        let activityParameters = {
          to: [{
            id: FirstSelectedItemId,
            name: contactFullName, // Use the "fullname" field value
            entityType: "contact"
          }]
        };

        // Navigate to email entity
        window.parent.Xrm.Navigation.navigateTo(
          { pageType: "entityrecord", entityName: "email", data: activityParameters },
          { target: 2 } // Open in modal
        ); 
      },
      function(error) {
        console.log(error.message); // Handle error
      }
    );
}

Scenario 2: Populere flere valgte kontakter fra en listevisning (basert på Kontakter-tabellen)


function openEmail(selectedContactIds) {
  // Array to store recipients
  let toRecipients = [];

  // Loop through each selected contact ID
  selectedContactIds.forEach(function(contactId) {
    // Use Xrm.WebApi.retrieveRecord to get the "fullname" field value from each selected contact record
    Xrm.WebApi.retrieveRecord("contact", contactId, "?$select=fullname")
      .then(
        function success(result) {
          // Retrieve the "fullname" field value from the result
          let contactFullName = result["fullname"];

          // Add the contact to the recipients array
          toRecipients.push({
            id: contactId,
            name: contactFullName,
            entityType: "contact"
          });

          // If all selected contacts are processed, navigate to the email entity
          if (toRecipients.length === selectedContactIds.length) {
            // Create activity parameters
            let activityParameters = {
              to: toRecipients
            };

            // Navigate to email entity
            window.parent.Xrm.Navigation.navigateTo(
              { pageType: "entityrecord", entityName: "email", data: activityParameters },
              { target: 2 } // Open in modal
            ); 
          }
        },
        function(error) {
          console.log(error.message); // Handle error
        }
      );
  });
}

Scenario 3: Populere flere valgte kontakter fra en listevisning (basert på en custom tabell med en lookup-kolonne til Kontakter).


function openEmail(selectedRecordIds) {
  // Array to store recipients
  let toRecipients = [];

  // Loop through each selected record ID
  selectedRecordIds.forEach(function(recordId) {
    // Use Xrm.WebApi.retrieveRecord to get the lookup field value from each selected record
    Xrm.WebApi.retrieveRecord("prefix_custom_table", recordId, "?$select=_prefix_contact_value")
      .then(
        function success(result) {
          // Retrieve the contact lookup field value from the result
          let contactId = result["_prefix_contact_value"];

          // Use Xrm.WebApi.retrieveRecord to get the "fullname" field value from the related contact record
          Xrm.WebApi.retrieveRecord("contact", contactId, "?$select=fullname")
            .then(
              function success(contactResult) {
                // Retrieve the "fullname" field value from the contact record
                let contactFullName = contactResult["fullname"];

                // Add the contact to the recipients array
                toRecipients.push({
                  id: contactId,
                  name: contactFullName,
                  entityType: "contact"
                });

                // If all selected records are processed, navigate to the email entity
                if (toRecipients.length === selectedRecordIds.length) {
                  // Create activity parameters
                  let activityParameters = {
                    to: toRecipients
                  };

                  // Navigate to email entity
                  window.parent.Xrm.Navigation.navigateTo(
                    { pageType: "entityrecord", entityName: "email", data: activityParameters },
                    { target: 2 } // Open in modal
                  ); 
                }
              },
              function error(contactError) {
                console.log("Error retrieving contact record:", contactError.message);
              }
            );
        },
        function error(recordError) {
          console.log("Error retrieving record:", recordError.message);
        }
      );
  });
}

Så, vær så god - håper dette kommer til nytte for dere også.


All ære til disse gutta som satte meg på sporet for det endelige resultatet:

Lær mer:


5 views0 comments

Comments


bottom of page